OJ
Artiste: OJ
Studio: Free World Tattoo
Kiosque #: 177
Ville: Ottawa
Pays: Canada
 
613-238-2059

Découvrez les autres artistes tatoueurs